zaměření
členů skupiny:
 
VODÁRENSKÁ
MIKROBIOLOGIE
 
HYDROBIOLOGIE
 
MIKROBIOLOGIE
PITNÝCH VOD
 
MIKROBIOLOGIE
POVRCHOVÝCH VOD
 
ČISTÍRENSKÁ
MIKROBIOLOGIE
 
MIKROBIOLOGIE
ODPADNÍCH VOD
 
MIKROBIOLOGIE
KOUPACÍCH VOD