členové skupiny:
 
 
Prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.
 
Ing. Jana Zuzáková
 
Ing. Dana Vejmelková, Ph.D. zástupce vedoucí skupiny
 
Ing. Jan Tlolka
 
Mgr. Gabriela Šťastná, Ph.D.
 
Ing. Hana Stryjová, Ph.D.
 
Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.
 
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D..
 
Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D.
 
Mgr. Petr Pumann
 
Ing. Eva Proksová
 
Ing. Eva Podholová, Ph.D.
 
RNDr. Hana Mlejnková, Ph.D.
 
Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.
 
Ing. Miloš Machút
 
Prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D
 
Emil Janeček
 
Ing. Lucie Chovancová
 
Ing. Karel Hrich, Ph.D.
 
Doc. Ing. Petr Dolejš Csc.
 
Ing. Jana Caletková, Ph.D.
 
Ing. Andrea Benáková, Ph.D., vedoucí skupiny
 
Ing. Lucie Baumruková
 
RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.