ZPĚT
 
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav technologie vody a prostředí
Kontakt: email: Iveta.Ruzickova@vscht.cz , tel.: +420 220 443 150
 
Vzdělání:
1992 - Ing., VŠCHT Praha, téma diplomové práce: Mechanismus biologického odstraňování fosforu
2000 - Ph.D., VŠCHT Praha, téma doktorské práce: Studium vláknitých mikroorganismů způsobujících bytnění aktivovaného kalu a tvorbu biologických pěn
 
Zahraniční pobyty
Water Quality Institute, Kodaň,nsko
School of Civil Engineering, University of Birmingham, UK
Department of Microbiology, Technical University Munich, SRN
Water Reseach Institute, Řím, Itálie
 
Profesní zaměření:
• biologické čištění odpadních vod
• populační dynamika aktivovaného kalu
• separační problémy aktivovaného kalu
• vláknité bytnění a tvorba biologických pěn
• identifikace a studium vláknitých mikroorganismů
• kinetika aktivačních procesů
• biologické odstraňování nutrientů
 
Další aktivity:
od 2001 - člen International Water Association (IWA)
člen Asociace pro vodu ČR
od 2005 - člen řídící rady odborné sklupiny Microbial Ecology and Water Engineering při IWA
 
 
Vybrané publikace
 
 
Gabarrón S., Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Rodriguez-Roda I., Comas J. (2014). Ragging in MBR: Effects of operational conditions, chemical cleaning and pre-treatment improvements, Separation Science and Technology, 49(14), 2115-2123. ISSN 0149-6395.
 
Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (2014) Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikační bakterií v aktivovaném kalu, Vodní hospodářství 64, 2, 11-12. ISSN 0322-8916.

Gomez M., Dvorak L., Ruzickova I., Wanner J., Holba M., Sýkorová E. (2013). Influence of phosphorus precipitation on permeability and soluble microbial product concentration in a membrane bioreactor, Bioresource Technology, 129, 164-169. ISSN 0960-8524.

Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Holba M., Wanner J. (2012). Operational experience with a seasonally operated full-scale membrane bioreactor plant, Bioresource Technology, in press. ISSN 0960-8524.
 
Dvořák L., Gómez M., Růžičková I. (2012). Influence of operation parameters on concentration and composition of microbial products in wastewater treatment. Vliv provozních parametrů na koncentrace a složení mikrobiálních produktů aktivovaného kalu, Chemické Listy, 106(2), 129-135. ISSN 0009-2770.
 
Dvořák L., Gómez M., Dvořáková M., Růžičková, I. Wanner, J. (2011) The impact of different operating conditions on membrane fouling and EPS production, Bioresource Technology, 102, 3, 6870-6875. ISSN 0960-8524.
 
Dvorak L., Gomez M., Ruzickova I. (2011) The study of membrane fouling in the view of operating conditions and parameters, Current Opinion in Biotechnology, 22S, S78. ISSN 0958-1669.
 
Gomez M., Dvorak L., Ruzickova I. (2011) Operating experiences with full-scale and pilot-scale membrane bioreactors (MBRs), Current Opinion in Biotechnology, 22S, S78-S79. ISSN 0958-1669.
 
Wanner J., Růžičková I., Krhůtková O., Beneš O. (2000) Biologická kontrola čištění odpadních vod, CD rom, pro SOVAK vydala AČE ČR, Praha, květen 2000. ISBN 80-238-5456-9.
 
Wanner J., Ruzickova I., Krhutkova O., Pribyl M. (2000) Activated sludge population dynamics and wastewater treatment plant design and operation, Wat. Sci. Technol., 41, 9, 217 – 225. ISSN 0273-1223.
 
Krhutková O., Ruzicková I., Wanner J. (2002) Microbial evaluation of activated sludge and filamentous population at eight Czech nutrient removal activated sludge plants during year 2000, Wat. Sci. Technol., 46, 1 – 2, 471 – 478. ISBN 1 84339 421 9.
 
Hladikova K., Ruzickova I., Klucova P., Wanner J. (2002) An investigation into studying of the activated sludge foaming potential by using physicochemical parameters, Wat. Sci. Technol., 46, 1 – 2, 525 – 528. ISBN 1 84339 421 9.
 
Ruzickova I., Lansky M., Soukup B., Wanner J. (2004) Effect of enzyme additive dosing on the stable biological foam formation, WIO, Vol. 3, August 2004. ISSN 1476-1777.
 
Spevackova L., Ruzickova I., Wanner J. (2004) Viscosity versus activated sludge and biological foam, WIO, Vol. 3, August 2004. ISSN 1476-1777.
 
Ruzickova I., Remesova Z., Vanzurova K. (2005) Biological foam control by chemical additives dosing – part II: biological and physico-chemical aspects, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, 262 – 265. ISSN 0323-4320.
 
Lansky M., Ruzickova I., Benakova A., Wanner J. (2005) Effect of coagulant dosing on physicochemical and microbiological characteristics of activated sludge and foam formation, Acta hydrochim. hydrobiol., 33, 3, 266 – 269. ISSN 0323-4320.
 
Ruzickova I., Krhutkova O., Wanner J. (2006) Experiences in the Czech Republic, in: Activated Sludge Separation Problems: Theory, Control Measures, Practical Experience, Scientific and technical report No. 16, Tandoi, Jenkins and Wanner eds., IWA Publishing, London, UK, chapter 6.3, pp. 94 – 105. ISBN 1900222841.
 
Dvořáková M., Chorvátová M., Pečenka M., Růžičková I. (2007) Využití membránové technologie pro separaci aktivovaného kalu, časopis oboru vodovodů a kanalizací SOVAK, číslo 3/2007, 20 – 23. ISSN 1210-3039.
 
Dvořáková M., Chorvátová M., Pečenka M., Růžičková I. (2007): Separace aktivovaného kalu s využitím membránové technologie, Vodní hospodářství 57, 7, 239 – 243. 6319 ISSN 1211-0760.
 
Chorvátová M., Dvořáková M., Pečenka M., Růžičková I. (2007) Vliv kvality předčištění odpadní vody na provoz modulu membránové separace, Vodní hospodářství – Čistírenské listy 57, 9, XIII – XVI. 6319 ISSN 1211-0760.
 
Dvořáková M., Chorvátová M., Bindzar J., Pečenka M., Růžičková I., Kalivodová E. (2008) Porovnání provozu dvou modelů s použitým odlišným typem membrány v aktivaci, Vodní hospodářství – Čistírenské listy 58, 5, VI – VII. 6319 ISSN 1211-0760.
 
Wernerová J., Ďurišová J., Hokrová L., Růžičková I., Pečenka M. (2008) Vliv dezintegrace vláknitých struktur na sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu, Vodní hospodářství – Čistírenské listy 58, 5, X – XI. 6319 ISSN 1211-0760.
 
Novotný P., Jašek J., Chládková H., Wanner J., Růžičková I., Pečenka M., Bajorek M. (2010) Projekt výzkumu, vývoje, výroby a odzkoušení prototypového zařízení autotermní termofilní aerobní hygienizace a stabilizace kalů, Vodní hospodářství – Listy CzWA 60, 11, I – V.
 
 
Vybrané příspěvky ve sbornících českých a zahraničních konferencí
 
 
Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (2013) Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikační bakterií v aktivovaném kalu (2014), Vodní hospodářství 64, 2, 11-12. ISSN 0322-8916.

Gomez M., Dvorak L., Ruzickova I., Wanner J., Holba M., Sýkorová E. (2013). Influence of phosphorus precipitation on permeability and soluble microbial product concentration in a membrane bioreactor, Bioresource Technology, 129, 164-169. ISSN 0960-8524.
Ruzickova I., Bindzar J., Armic-Sponza R. (2005) Lab-scale evaluation of antifoaming agents – part II: biological aspects, Proc. of IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, 19. – 21. 9., Cracow, Poland, pp. 1393 – 1397. ISBN 83-921140-1-9.
 
Růžičková I., Bindzar J., Armič-Sponza R., (2005) Hodnocení odpěňovačů v laboratorních podmínkách II: separační vlastnosti aktivovaného kalu a biologické aspekty, sborník 6. mezinárodní bienální konference AČE ČR Odpadní vody – Wastewater 2005, Růžičková, Koller, Svojitka a Wanner eds., 10. – 12. 5., Teplice, 195 – 198. ISBN 80-239-4670-6.
 
Wernerová J., Růžičková I., Hloušek T. (2006) Vliv dávkování flokulantů na odvoditelnost stabilizovaného kalu, zborník posterov 4. konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2006, Bodík a Hutňan eds., 18. – 20. 10., Tatranské Zruby, Slovensko, 86 – 93. ISBN 80-89088-48-1.
 
Chorvatova M., Dvorakova M., Pecenka M., Ruzickova I., Svojitka J., Wanner J. (2007) Experience with MBR model operation in the Czech Republic, Proc. of Internatinal Conference on Membranes for Water and Wastewater Treatment, 15 – 17 May, Harrogate, UK.
 
Wernerova J., Ruzickova I., Furstova K., Pecenka M., Srb M. (2008) The influence of disintegration on activated sludge settling properties, Proc. of 5th Int. Conference Wastewater 2008, Bodik, Bodikova, Hutnan eds., 15. – 17. 10., Strbske Pleso, Slovakia, 184 – 191. ISBN 978-80-89088-68-3.
 
Vejmelková D., Růžičková I., Benáková A., Wanner J. (2008) Identifikace významných organismů při biologickém čištění odpadních vod genovými sondami – praktické využití, sborník přednášek z XII. odborné konference ENVI-PUR s.r.o. Nové trendy v čistírenství, Svoboda, Roztočil a Kulhánková eds., 11. 11., Soběslav, 40 – 44. ISBN 978-80-254-3089-7.
 
Wernerova J., Fürstova K., Ruzickova I., Wanner J. (2009) Disintegration of activated sludge filamentous structure in order to improve settling properties, abstract proc. of specialised conference on Microbial population dynamics in biological wastewater treatment, 24 – 27 May, Aalborg, Denmark,
 
Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Polesňák M., Holba M. (2010) Zkušenosti z provozu doposud největší membránové čistírny domovních odpadních vod v České republice, zborník přednášok 6. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2010, Bodík a Hutňan eds., 20. – 22. 10., Štrbské Pleso, Slovensko, 171 – 175. ISBN 978-80-89088-94-2.
 
Stryjová H., Chovancová L., Růžičková I., Wanner J. (2011) Nitrifikační bakterie v aktivovaném kalu, sborník konference Voda 2011, Wanner J., Dvořák L., Gómez M. eds., 19.-21.10., Poděbrady, 203-212. ISBN 978-80-263-0045-8.

Chovancová L., Kelbich P., Růžičková I., Macek T. (2013) Fluorescenční in situ hybridizace pro identifikaci a kvantifikaci nitrifikační bakterií v aktivovaném kalu, sborník konference Voda 2013, Růžičková I., Fuka T., Wanner J. eds., 18.-20.9., Poděbrady, 351-354. ISBN 978-80-263-0506-4.

Chovancová L., Růžičková I. (2014). Optimalizace postupu analýzy FISH pro identifikaci a kvantifikaci bakterií v aktivovaném kalu, sborník konference Vodárenská biologie 2014, Říhová Ambrožová J. ed., Praha, 114-119. ISBN 978-80-86832-78-4.